Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

Chystá se

25. 3. 2018 - BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2018 - KAPLE VZKŘÍŠENÍ

Květná neděle - 25. 3. 2018

- 8.30 - mše svatá s žehnáním ratolestí

pondělí – středa 26. 3. – 28. 3. 2018

- 7.30 - bohoslužba slova

Zelený čtvrtek - 29. 3. 2018

- 18.00 - mše na památku poslední Večeře Páně

Velký pátek - 30. 3. 2018

- 17.00 - křížová cesta po ní velkopáteční obřady

Velikonoční neděle - 1. 4. 2018

- 5.30 - vigilie, slavnost světla, bohoslužba slova

- 7.00 – křest a Večeře Páně

15.30 – mše v kapli Domova důchodců na Nové Rudě

Velikonoční pondělí - 2. 4. 2018

- 8.30 - mše svatá - (po ní s dětmi koleda v domově důchodců na Nové Rudě).

13. - 14. 4. 2018 - Duchovní obnova - JEŽÍŠ A ŽENY - Bc. Ludmila Křivancová

v pátek 13. a v sobotu 14. dubna 2018 se uskuteční v Kapli Vzkříšení a v sále duchovní obnova.

Duchovní obnovu povede paní Ludmila Křivancová.

Téma duchovní obnovy - JEŽÍŠ A ŽENY - bude pro muže též velmi užitečné.

Pátek 13. 4. 2018

- 18.00 - mše v kapli Vzkříšení

- 19.00 - 1. přednáška v sále - Ježíši a Samařanka u studny

Sobota 14. 4. 2018

- 8.45 - mše svatá

- 10.00 - 2. přednáška - Ježíš a hříšnice v domě farizea Šimona

- 12.00 - společný oběd

- 13.00 - 3. přednáška v sále - Ježíš a Máří Magdaléna

- diskuze

Mše svaté, svátosti smíření a duchovní rozhovory – P. Petr Šabaka, vojenský kaplan z Liberce

25. 3. 2018 - Kalendář 2018

- Neděle 25. 3. 2018 – v 18.00 hodin koncert pěveckého sboru ROSEX v Kapli Vzkříšení

- Neděle 8. 4. 2018 - 8.30 - 1. svaté přijímání, skupinka dětí přistoupí poprvé k Večeři Páně

- Pátek a sobota 13. a 14. 4. 2018 – duchovní obnova s paní Křivancovou – Ježíš a ženy

- Čtvrtek 10. 5. 2018 – Nanebevstoupení Páně

- Úterý 22. 5. 2018 - výlet se seniory směrem na Smržovku

- Neděle 20. 5. 2018 – Seslání Ducha svatého

- Pátek 25. 5. 2018 – Noc kostelů

- Sobota 3. 6.2018 – dětský den u Obrázku