Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Kaple Vzkříšení

Kaple Vzkříšení, foto Evelyn Bernard

Dynamiku farnosti potvrzuje i opravená fara a právě Kaple Vzkříšení na farním dvoře. Jak to vše začalo?

Na počátku 90. let byla církvi vrácena zdevastovaná budova fary. Snahou "architektů" minulého režimu bylo faru časem zbourat a na jejím místě vyasfaltovat jakýsi monstrózní vjezd na zdejší panelové sídliště. Naštěstí k tomu nedošlo, právě naopak. Faru se podařilo v roce 1993 díky státní pomoci i darům ze SRN opravit a zprovoznit.

Kostel prošel zásadní rekonstrukcí již v roce 1984.

Fara poznamenaná čtyřicetiletou státní 'péčí', foto farní kronika
Fara poznamenaná čtyřicetiletou státní "péčí"
Fara po rekonstrukci, foto farní kronika
Fara po rekonstrukci

Během roku 1995 vznikla myšlenka využít rozsáhlý farní dvůr pro výstavbu nového farního a charitního centra. Peníze na církevní objekty tehdy poskytovala německá nadace RENOVABIS, která také poskytla základní peněžní dar. Další prostředky věnovala farnost a také další dárci. Duchovním otcem celého projektu je náš jáhen Václav Vaněk, bez jehož snahy a vytrvalosti by stavba nikdy nemohla ani začít. Stavět se začalo v roce 1997. V témže roce posvětil základní kámen stavby papež Jan Pavel II. při své jarní návštěvě ČR.

Svého druhu v Litoměřické diecézi ojedinělý objekt zahrnuje:

Kaple Vzkříšení - v pozadí fara a kostel, foto Evelyn Bernard
Kaple Vzkříšení - v pozadí fara a kostel
Sál - přednáška Tomáše Řeháka, foto Evelyn Bernard
Sál - přednáška Tomáše Řeháka
Vitráže, foto Jan Horáček
Vitráže
Sál - oslava Václavových padesátin, foto Evelyn Bernard
Sál - oslava Václavových padesátin
Interiér kaple, foto Evelyn Bernard
Interiér kaple
Kaple - představení Oráč a Smrt, foto MÚ Vratislavice
Kaple - představení Oráč a Smrt
Další fotografie naleznete ve fotoalbu.

V sále se koná mnoho akcí od nejrůznějších setkání(Karneval, Mikulášská a mnoho dalších i soukromých akcí) až po výstavy a koncerty. 29. 12. 2001 byla vysvěcena otcem biskupem Josefem Kouklem Kaple Vzkříšení. Charitní část požehnal 28. 5. 2005 otec biskup Pavel Posád. V roce 2010 byl dokončen i farní dvůr.